نگاهی به ضرورت مطالعه ادیان برای طلاب

حوزه علمیه قم، خود از پیشگامان فعالیت در رسانه‌های جدید به ویژه اینترنت بوده است و ضریب آشنایی و تسلط طلاب حوزه علمیه قم، اساتید و همچنین فعالیت‌ نهادها و مؤسسات حوزوی در زمینه اینترنت و دیگر رسانه‌های نوین، بسیار بالاست و در واقع، شکل‌گیری همین یادداشت نیز بر بستر همین آشنایی در حوزه علمیه است ولی نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، درک جدیدی است که نسبت به دین و دینداری به وجود آمده است. ادامه